Blogi

Turaka reeglid osa 2

Jätkame nüüd oma varasemalt pooleli jäänud turaka mängimise õpetusega.

Kaitsja proovib talle käidud kaardile või kaartidele vastu hakata, asetades nende peale tugevama väärtusega kaardi. Kaitsmiseks kasutatav kaart peab ühtima ründava kaardi mastiga või siis peab kaitsev kaart olema trump. Kaitsja võib otsustada ka kaardid ilma tapmata üles võtta ning seejärel liigub mängukord lihtsalt edasi ja uueks ründajaks saab praegusest kaitsjast vasakul olev mängija.

Kaitsjale võidakse ta käigukorra ajal iga hetk kaarte juurde käia. Juurde saab käia nii palju kaarte kui kaitsjal käes on või kui tal on rohkem kaarte käes, siis kuni kuus kaart. Juurde saab käia ainult laual olevate kaartidega sama väärtusega kaarte. Siinjuures ei ole oluline, kas tegemist on ründava või kaitsva kaardiga. Kui peaks juhtuma, et korraga tahab mitu mängijat kaitsjale kaarte juurde käia, siis on eesõigus ründajal, seejärel kaitsjast vasakul oleval mängijal ning nii päripäeva edasi.
Näide: ründaja käib poti kuue ja kaitsja käib selle peale poti kaheksa. Üks mängijatest käib talle juurde ärtu kaheksa ja risti kaheksa. Kaitsja tapab ka need kaardid vastavalt ärtu kuninga ja risti poisiga. Kui keegi enam juurde käia ei saa või ei taha seda teha, loetaks käik lõppenuks.

Kaitsja võib talle käidud kaardid iga hetk üles võtta, kui ta ei soovi neile vastu hakata või kui ta ei saa seda enam teha. See lõpetab käigu. Kaitsja jääb ilma oma õigusest olla järgmise käigu ajal ründaja ning uueks ründajaks saab praegusest kaitsjast vasakul olev mängija. Kui aga kaitsjal õnnestus talle käidud kaartidele vastu hakata ning keegi teistest mängijatest ei tahtnud või ei saanud enam kaarte juurde käia võidab kaitsja selle käigu. Võidu puhul saab kaitsjast uuel käigul ründaja. Käigu lõpus visatakse kõik tapetud kaardid tagurpidi eraldi hunnikusse. Maha läinud kaarte mängu jooksul enam vaadata ei tohi. Iga käigu lõpus võtavad mängijad endale kaardipakist kaarte juurde niipalju, et korraga oleks käes kuus kaarti. Kui maast enam kaarte juurde võtta ei saa ja mängijal saavad käest kõik kaardid otsa, lahkub ta mängust. Allesjäänud mängijad jätkavad kätte jäänud kaartidega mängimist kuni neil kaardid otsa saavad. Viimane mängija, kellele kaardid kätte jäävad on kaotaja ehk turakas.

Turakaks jäänud mängija segab järgmises mängus kaardid ning esimese käigu teeb kaardid jaganud mängijast vasakule jääv mängija. Juhul kui viimaseks kaotajale käidud kaardiks jääb kuus, siis öeldakse, et turakas sai endale paguni, mis peaks olema pilkava tagamõttega. Juhul kui talle käiakse viimase käigu ajal lausa kaks kuute, siis öeldakse, et turakas sai endale pagunid ja kuued võidakse talle õlgade peale panna.

Mõnikord mängitakse turakat ka raha peale. Siis võidakse otsustada, et kas ainult võitja saab mängu alguses mängu pandud raha endale või jaotatakse raha mitme inimese vahel ära. Kas seda ka kasiinos mängida saab – ei oska öelda. Kuid vast mõnes kasiinos seda aeg-ajalt ka korraldatakse.

Turakat saab mängida ka meeskondadega. Meeskonnas võib olla kaks kuni kolm mängijat. Kaks meeskonda istuvad teine teiselpool lauda. Kõige esimest mängu alustab meeskond, kellel on kõige madalam trump. Järgmistes mängudes alustab aga mängu võitnud meeskond. Tegelikkuses on turakal veel erinevaid versioone, kuid neist kõigist ei jõua enam rääkima hakata ning kõik huvilised leiavad teiste versioonide õpetused kerge vaevaga ka ise internetist üles.

Turakas

Turaka mängureeglid

Turakas on kaardimäng, mis on eriti populaarne endistes Nõukogude Liidu liiduvabariikides ning seega oskavad seda sageli nii eestlased kui ka venelased. Mängu eesmärgiks on vabaneda kõikidest oma kaartidest niipea, kui maast kaardid otsa saavad. Viimane mängija, kellele kaardid kätte jäävad on turakas, mis tähendab vene keelest tõlgituna lollpead.

Mängu mängimiseks on vaja vähemalt kahte mängijat. Enamasti mängitakse seda standardse 52-kaardilise mängupakiga, võttes sealt välja kaardid kahest viieni. Seega jääb mängimiseks 36 mängukaarti – kuuest ässani. Mõnikord mängitakse seda ka 52 kaardiga.

Ja nüüd mängukäigu juurde. Kaardid segatakse ning igale mängijale antakse kuus kaarti. Allesjäänud kaardipaki kõige pealmine kaart võetakse välja ning asetatakse lahtiselt kaardipaki alla. See näitab, milline mast on selle mängu ajal trumbiks. Trumpi näitav kaart jääb lahtiselt kaardipaki alla kuni kuni kaardipakist saavad kaardid otsa. Selle kaardi endale võtmine käib samade reeglite järgi nagu käib kogu ülejäänud mängus kaardipakist kaartide võtmine. Tapetud kaardid lähevad eraldi kuhja. Tapetud kaardid asetatakse kuhja tagurpidi – ehk siis kaardi väärtust näitav pool jääb allapoole.

Mängu kõige esimese käigu teeb mängija, kelle käes on kõige madalam trump. Kaart käiakse mängijale, kes asub avakäigu teinud mängijast vasakul. Mängukord liigub alati päripäeva. Kui avakäigu tegija (ründaja) võidab, jääb kaitsja oma käigust ilma ning järgmisena ründab mängija, kes asub praegusest kaitsjast vasakul. Kui aga rünnak ebaõnnestub, saab kaitsjast järgmine ründaja. Vaatame rünnakut ja kaitsmist nüüd ka lähemalt.

Ründaja alustab käimist, asetades ühe mängukaardi pilt ülespoole temast vasakul oleva kaitsja ette. On olemas kaks turaka versiooni – ühel juhul tuleb kaitsjal talle käidud kaardile vastu hakata või see siis üles võtta. Teise versiooni puhul (mida kasutatakse harvem) võib mängija ka talle käidud kaardi edasi saata. Edasi saatmiseks tuleb käia välja sama väärtusega kaart ning sel juhul liigub kaitsja kord ühe võrra vasakule ning tal tuleb nüüd juba mitmele kaardile vastu hakata. Edasi saatmise puhul on veel üks reegel – selleks, et mängija kaarte edasi saata saaks, ei tohi ta olla talle käidud kaarte juba rünnanud.
Näide: ründaja käib välja risti kuue. Kaitsja käib ruutu kuue, saates nii kaardid temast vasakul pool olevale mängijale. Temast vasakul pool olev mängija peab nüüd hakkama vastu nii ruutu kuuele kui ka risti kuuele. Uus kaitsja võib ka käia veel ühe kuue, saates kaardid nii veel omakorda edasi temast vasakul olevale mängijale.
Näide 2: ründaja käib välja risti kuue. Kuigi kaitsjal on käes üks kuus ja ta saaks selle edasi saata, otsustab ta sellest hoolimata tappa kaardi risti seitsmega. Kui nüüd kaitsjale keegi kaarte juurde käib, ei saa ta enam kaarte edasi saata.

Kaardimängus on kõige madalama väärtusega kaardiks kuus ning kõige tugevamaks kaardiks on äss. Trump on alati teistest mastidest tugevam. Näiteks trump kuus on tugevam kui mitte trumbist äss.

Jätame oma õpetuse selle koha pealt pooleli. Järgmises postituses tuleb juttu kaitsmisest ning mängu lõpetamisest ja võitmisest. Kui te uut postitust ära oodata ei jõua ja tahate juba varem seda toredat mängu mängima õppida, siis rääkige mõne oma eestlasest või venelasest sõbraga. Suure tõenäosusega ta oskab seda ning võib seda mängu ka sulle õpetada 🙂 Tegemist on üldse ühe hea sotsiaalse mänguga, mille ajal saab mõnusasti oma kaaslastega juttu ajada.

Kaardimäng

Eestlased ja venelased

Eestlaste ja venelaste vahel on Eestis olnud hõõrumisi nii kaua, kui ma mäletan. Põhjustest pole ju ka raske aru saada, sest Eestisse tulid nad ju keskvõimu otsuste kohaselt, mitte põlisrahva soovil ja kutsel. Ega inimene tavaliselt ju ei süüvi põhjustesse, nähakse ikka ja ainult probleemide pealispinda. Siinsed vene rahvusest inimesed said ilmselt ka paljude jaoks keskvõimu poolt tehtud ülekohtu võrdkujudeks. Kuigi küüditamistest ja muudest kuritegudest Eesti rahva vastu võtsid osa ja pealekaebajate rollis olidki ju enamuses eestlased ise, siis otsene viha kandus täidesaatjate vastu.

Käsuandjateni Moskvas ei ulatunud kuidagi. Nendeks olid aga sageli vene rahvusest sõdurpoisid. Usun, et hõõrumiste algpõhjus on paljuski olnud just sõjajärgse aja ülekohtus. Paljudel oli ka arvamus, et vene rahvusest inimesed tulevad ära võtma seda, mis eestlaste osa on. Paljud venemaalased aga tulidki Eestisse seetõttu, et lubati tööd ja ka korterit. Korteri saamine oli aga väga suur asi. Samas ei ole eestlane kunagi eriti lihttööd armastanud. Ikka püritakse mugavama ja kergema elu poole. Nii ongi poole sajandi jooksul Ida-Virumaal kujunenud arvukas vene kogukond, sest kaevandused ja tööstusettevõtted seal piirkonnas tegutsesid paljuski just vene rahvusest inimeste töö arvel.

Ise pole ma kunagi õppinud ega töötanud koos vene rahvusest inimestega. Samuti pole otseste naabrite hulgas olnud teisi rahvuseid peale eestlaste. Küll on aga häid tuttavaid Venemaalt. Pole olnud ka väga palju ebameeldivusi rahvuspinnal. Usun, et probleemid Eestimaa venelastega on suures osas meie enda põhjustatud. Oleme näiteks väga varmad üle minema vene keelele, kui aru saame, et tegu pole eestlasega. Nii jääbki eesti keel lihtsalt teoreetiliseks teadmiseks, praktikat ju ei tulegi ja praktikata ei tule ka keelt. Eks muidugi osa inimestest ei tahagi keelt selgeks saada. Vanema põlvkonna inimestest ilmselt paljud taha pingutada – siiani on ju ilma eesti keeleta saadud. Osad pole õppinud trotsist – siin tuleb minu arust mängu suurrahva mentaliteet. Osadele vanematele inimestele on see aga ka väga raske.

Kui praegu vaadata, kuidas ingliskeelsed väljendid paljuski hakkavad risustama eesti keelt ja kuidas kaob eesti teaduskeel, siis tagantjärele vaenlane suure Venemaa näol oli vähemalt Eesti keele ja kultuuri säilimise seisukohalt vägagi omal kohal. Noorem põlvkond on paljuski paremas seisus. Lõimumine eesti lasteaias ja koolis annab paljudele hea eesti keele. Samas käies Ida-Virumaal ja Narvas, sain aru, et noored vastavad sulle pigem inglise kui eesti keeles. Aga eks seal on väga olulisel kohal ikka praktilise keele puudumine. Samas võib-olla paljud Ida-Virumaa noored ei plaani oma tulevikku ka Eestiga siduda ning siis pole vaja ka keelt osata.
Usun, et praeguseks on eestimaalased õppinud rahumeelselt üksteise kõrval elama. Erilist läbikäimist kogukondade vahel pole aga õnneks pole põhjust ka võõravihaks. Oleme paljuski päris sarnased ja paljus ka erinevad. Eriti hästi läheks, kui siinsed vene rahvuse inimesed saaksid aru, et meie eemärk pole vene laste eestistamine, tahame ainult oma maal igal pool eesti keelega hakkama saada. Ilmselt aasta-aastalt uute rahvusgruppide lisandumisega Eesti igapäevasesse tänavapilti ja ka paljude naabrusesse, hakkab raskuspunkt vene inimestelt nihkuma hoopis mujale. Kui naabriks saavad meist palju erinevamad inimesed nii välimuselt kui kommetelt, pannakse eestlaste olematu tolerantsus hoopis enam proovile, kui pool sajandit tagasi. Edu meile uute väljakutsetega hakkamasaamiseks!

Online kasiinode võidukäik

Kasiinod on ülemaailmselt levinud meelelahutusasutused. Kuna tehnoloogia roll tänapäeva ühiskonnas on kasvanud meeletuks, hakkavad ka paljud teenused internetti kolima. Kes oleks osanud arvata, et poodi minemise asemel hakatakse asju läbi interneti tellima. Ja seda kasvõi teisest maailma otsast. Või et restorani polegi vaja kohale minna, vaid piisab sellest, kui tellimus interneti teel ära teha ning seejärel võib jääda ootama, et kuller selle kohale tooks.

Ka kasiinode areng on toimunud samas suunas. Online kasiinod on sama populaarsed või ehk isegi populaarsemad kui niiöelda traditsioonilised kasiinod. Enam polegi vaja kasiino mänguautomaatidega mängimiseks kodunt ära minna. Mänguautomaate saab nautida ka kodus diivanil. Selleks läheb vaja ainult arvutit ja internetiühendust. Paljudel online kasiinodel on olemas ka mobiilidele ja tahvelarvutitele mõeldud äpid, mille abil saab mugavalt kasiinomänge mängida ka teel olles.

Võrreldes tavaliste kasiinodega on online kasiinode mängude hulk sama kui mitte isegi suurem. Online kasiinode puhul ei pea muretseme selle pärast, et kuhu mänguautomaadid ja mängulauad ära mahutada. Online kasiinosse mahub neid põhimõtteliselt lõputult. Kuid mänguautomaatide ja video pokkerite hulka ei tasu ka liiga suureks ajada, sest siis on raske endale sobivat mängu leida. Seega on läinud online kasiinod seda teed, et mängude valik hoitakse küll mitmekesisena, kuid lehele proovitakse lisada vaid kvaliteetseid ja teiste poolt armastatud mänge. Loomulikult lisatakse pidevalt ka uusi mänguautomaate juurde, kuid enamasti on need kindlate mängutootjate omad, mille puhul on teada, et nende mängud on kvaliteetsed ja kaasakiskuvad. Sellisteks tuntud nimedeks on näiteks NetEnt ja Microgaming. Raske on leida online kasiinot, kus poleks esindatud kumbki eespool toodud nimedest. Sageli leiab online kasiinost mõlema tootja mängud korraga.

Mänguautomaadid ehk slotid pakuvad nüüdsel ajal suurepärast mängukogemust. Mänguautomaadid näevad ilusad välja, slottidel on hulgaliselt erinevaid funktsioone ning mängudel on põnev sisu. Leidub ka selliseid mänguautomaate, mis pakuvad progressiivset jackpotti, millega on võimalik võita üüratult suuri summasid.
Lisaks mänguautomaatidele on esindatud kõikvõimalikud kasiinodest tuntud lauamängud. Peamisteks mängudeks on rulett, pokker ja blackjack. Kuid mänge on veel teisigi ning ka nimetatud mängudel on omad erivariandid. Tehnoloogia on arenenud lausa nii kaugele, et online kasiinodes pakutakse ka live diileriga mänge. Sel on mängija küll kodus arvuti taga, kuid teisele poole ekraani jääb päris mängulaud koos päris diileriga.

Online kasiinode puhul tuleb rääkida ka piirangutest. Ning see ei puuduta ainult tõsiasja, et paljudes riikides ei saa alla 18-aastased mänguautomaatidega mängida. Esinevad piirangud ka riikide tasemel. Need online kasiinod, mis on saadaval eestlastele, ei pruugi olla kättesaadavad venelastele. Loomulikult ei ole kasiinodele juurdepääs piiratud rahvuse vaid ikkagi riigi tasemel. Iga online kasiino puhul on pikk nimekiri riikidest, kust pärit mängijad ei pruugi sealsetele mänguautomaatidele juurde pääseda.

Eestlaste ja venelaste toidukultuur

Minu esimene kokkupuude suure naaberrahva toiduga oli üsna varases lapsepõlves. Oli ikka algklasside laps, kui emaga suvel mere ääres telkimas käisime. Ikka kämpingutes, sest seal oli muud rahvast ka, egas ema üksi ei julgenud. Nii sattusime mitu aastat järjest kõrvuti Moskvast pärit vanaema-vanaisaga, kellel oli kaasas pisike poisike. Ikka üsna väike, nii et mänguseltsilist temas mulle ei saanud. Vene inimese lahkus ja heanaaberlikud suhted tõid aga meiegi lauale mõned paremad palad. Üht korda mäletan päris selgelt. Nimelt küpsetas naabri- vanaema pliine. Pliinid iseenesest juba olid paras imeasi, sest kodus vanaema tegi alati pakse hapupiima pannkooke. Aga lisaks sellele serveeriti pliine kaaviariga – päris ehtne must tuuramari ja pliinid, see viis isegi lapsel keele alla ning oli kordi parem mustikapliinidest.

Teine ja tõsisem kokkupuude on olnud hilisem ja ka pikaajalisem. Praegu paneb mind ka veidi kadestama vene inimese oskus valmistada erinevaid hoidiseid. Just seenehoidiseid. Seened on üldse vene köögis ka väga oluline komponent, neid kasutatakse palju ja väga erineval moel. Nii maitsvaid seenehoidiseid pole ma saanud mitte kusagil mujal. Hakkasin ka ise Jelena järgi hoidistama puravikke ja kuigi ka minu hoidised on maitsvad, pole see ikka see. Väga head on ka hapendatud seened, jällegi vene köök. Eriti hea on seente hapendamise juures see, et pole vaja vihasid riisikaid kupatada. Muudkui lao purki, tilli, mustsõstralehti- oksi ja soola ning maitsev suutäis ootab sind keldris. Ise olen aga aru saanud, et see pole sugugi nii lihtne. Millegipärast tuleb purkidele kummaline hallikas kord ja seda hoidist enam toiduks tarvitada ei tahaks.

Külas sööd aga imehäid hapendatud seeni. Ja vene inimestel kohe kuidagi on väga hea silm seente peale. Vaatan kadedusega, kuidas Jelena abikaasaga metsast alati täis ämbrite- korvidega välja tulevad. Endal küll sageli õnneks ei lähe. Ilmselt on ka nende seeneliikide tundmine parem ja osatakse korjata ka neid söögiseeni, mida meie vanavanemad ei tundnud, meile ei õpetanud. Ja seente kuivatamise kunst, mida ma jällegi ei valda, aga väga tahaks osata õigesti teha. Oleks ju imehea lisada kuivatatud kukeseene või puravikupulbrit kastmetele-suppidele. Ja võrratud ahjuroad seentest- lihtne teha ja väga hea tummine toit perele. Või supid. Eriti tuleb sülg suhu kui praegusel seenerikkal sügisel neid lõputuid fotosid rikkaliku seenesaagiga igalt poolt vastu vaatab.

Millegipärast usun, et vene rahva toitumisharjumused on ka palju mitmekesisemad kui eestlastel. Eestlased on palju üle võtnud Lääne-Euroopast, itaallastelt-prantslastelt. Iseenesest pole see paha, toidud on väiksema kaloraažiga ja tervislikumad. Samas arvan, et toidukultuur on see, mis võiks vene ja eesti inimesi tihedamalt suhtlema panna. Kui näiteks meie rahvaülikool leiaks vene rahvusest inimese, kes seenetoitude valmistamise nippe õpetaks, läheksin kindlasti kursusele. Igasugused seened maitsevad väga, aga kukeseenekaste ja marineeritud riisikad tüütavad kevadeks päris ära. Ei aia marineeritud puravikudki. Lisaks oleksid väga põnevad ka vene köögi lihavõttetoidud. Ka need on mitmekesisemad ja pikema ajalooga, kui eestlaste puhul. Kapsasupist-seljankast rääkimata.

Eesti ja Venemaa kasiino-kultuur

Venemaal keelati umbes kümme aastat tagasi suur hulk kasiinosid ära. Selle tulemusena hakkasid osad Venemaa kasiinofirmad Eestisse kolima. Kõige suurem tung tekkis Narva järele, sest see on Venemaa piiri ääres ning peaaegu kõik Narva elanikud on venelased. Täpsemalt on see protsent peaaegu 90 ligi. Seega saaksid uusi kasiinosid kasutada nii Narva elanikud kui ka piiri ääres elavad inimesed. Samuti meelitaks see kohale St. Peterburi inimesi, mis sest, et vahemaa nende kahe linna vahel on 150 km. Kasiino turism on täiesti omaette ja arvestatava suurusega turismi liik. Inimesed käivad reisil eesmärgiga oma igapäeva elule vaheldust pakkuda, lõõgastuda ning lõbutseda. Ja ka kasiinod pakuvad seda sama. Istudes mänguautomaadi taha saab hetkeks kõik muu ära unustada. Mänguautomaatide ehk slottide valik kasiinodes on väga mitmekesine ning kõik leiavad endale sobiva. Kuid muidugi tuleb seda teha mõistuse piires. Kui mänguautomaadile raha liiga palju ära anda, ei pruugi järgmistel päevadel tuju ja meeleolu enam nii hea olla. Mängida tuleb vastutustundlikult, tuleb arvestada, et võitmise asemel võib ka raha kaotada. Mõistusega mängides jääb kasiino külastamine ka järgmistel päevadel toredaks mälestuseks.

Kasiinodest rääkides võib välja tuua ka suhteliselt ootamatu uudise Venemaalt. Nimelt, kui aastal 2009 hakati Venemaa suurtes linnades kasiinosid kinni panema ning hasartmänge sai mängida peamiselt piiriäärsetel aladel ning väikese asutusega piirkondades, kuhu on suurematest linnadest raske kohale tulla, avati sel aastal Sotšis uus kasiino. Tegemist on lausa globaalsete mõõtmetega lõbustuskompleksiga, mis on mõeldud Las Vegase kasiinodele konkurentsi pakkuma. Kasiino elamusele lisavad glamuuri juurde ka restoranid, kabaree teater ja poed. Üheks põhjuseks, miks otsustati Sotšis mänguautomaatide saal avada, on turismi oluline suurenemine selles piirkonnas. Kuigi Sotši on väga populaarne külastuspiirkond ning on ühtlasi ka üks parimaid puhkepiirkondi Venemaal, tabab Sotšit hooaja välisel ajal suur sissetuleku langus. Kasiinosid nähakse kui lahendust sellele probleemile. Ning kindlasti aitab see ka piirkonnale lisaväärtust anda ning suurendada turismi teel sisse toodava raha hulka.

kasiino

Ka eestlastele meeldib Sotšis puhkamas käia. Kaardil asub see põhimõtteliselt samal laiuskraadil, mis Vahemere põhjarannikule jäävad piirkonnadki ning seega on ka seal oluliselt soojem kui Eestis. Ning muidugi on Sotši Musta mere ääres, kus on mõnusalt soe vesi.

Seega on venelastel põhjust Eestit külastada, kust leiab lisaks kasiinodele kindlasti ka muid vaatamisväärsusi. Ning samuti saavad eestlased kasutada võimalust Sotšit külastades lisaks Musta mere ääres päikest võtmisele ja ujumisele ka sealseid kasiinosid proovida. Kuigi kasiinod on oma olemuselt kõik ühesugused – kõik need sisaldavad mänguautomaate, võimalust pokkerit, ruletti ja teisi mänge mängida – on kasiino sisene õhkkond igas riigis erinev. Igal riigil on omad eripärad, mis muudavad kasiinos käimise omaette kogemuseks. 

Loe rohkem kasiinost siin: https://casinoonline.casino/et

Eesti-Venemaa võrkpalli võistlus

Eesti võrkpalli koondise mehed pidid astuma 2018. FIVB võrkpalli meeste maailmameistrite võistluse finaalis astuma vastu Venemaa meeskonnale. Kui Eesti oleks mängu võitnud, oleks Eesti teinud FIVB võrkpalli maailmaliiga debüüdi.

Balti meeskond tegi oma viimased ettevalmistused sõbraliku matšiga Hispaania vastu. Eestlased võitsid hispaanlasi reedel kolm-null ja laupäeval kolm-üks.

Meeskond oli jagatud kahte gruppi. Teine üksus mängis veel ühe matši Hispaania vastu. Eesti lõpetas selle mänguga oma ettevalmistused Venemaa vastu mängimiseks. Venemaa ei ole kohe kindlasti mitte kerge vastane, sest tegemist on 2012. aasta Londoni olümpiamängude võtjaga võrkpallis. Kuigi Venemaa näol on tegemist peaaegu võitmatu vastasega, ei lasknud eestlased ennast sellest teadmisest siiski heidutada.

Eesti võrkpalli koondise treener Gheorghe Cretu ütles peale Hispaania mängu, et ta oli meeskonna mänguga väga rahul. Oli küll nüansse, mille puhul oleks pidanud veidi kannatlikum olema ning see oleks omakorda andnud ehk parema lõpptulemuse, kuid üleüldiselt näitas meeskond välja tohutut kogemuste pagasit. Tegu oli ikkagi väga tugevate vastastega. Treener oli rahul nii meeskonna tehnilise kui ka füüsilise seisundiga. Kõige olulisemaks pidas ta selle kõige säilitamist.

Eesti mängib D grupis koos Ungari, Kosovo, Montenegro, Rumeenia ja Venemaaga. Grupi võitja kvalifitseerub kohe maailmameistrivõistlusteks, teisele kohale jäänud võistlejad peavad aga jätkama võitlemist maailmameistrivõistluste koha nimel.

Eesti koondise kapten Kert Toobal ütles, et nende eesmärgiks sellel koduturniiril on saavutada vähemalt teine koht. Kuidas aga läks eestlastel mängus Venemaa vastu?

Eesti ja Venemaa mäng leidis aset 28. mail. Venemaa võitis Eestit 3-1 ja sai endale koha FIVB 2018. aasta meeste maailmameistrivõistlustele. Venelased mängisid väga agressiivselt, võites viie päevaga 5 mängu. Nende maailma liiga eelne turniir osutus väga edukaks. Eestlastel oli oma fännide ees küll rohkem lisaenergiat, kuid sellest siiski nii tugevale vastasele vastu hakkamiseks ei piisanud.

Vene meeskonna sõnul oli nende eeliseks see, et neil oli võrdsel arvul tugevaid mängijaid. Nad olid küll mängu alguses liiga pinges, Eestil olid suurepärased servid ja suur toetus fännidelt. Teise seti lõpp oli matši lõpptulemust arvestades väga oluline ning kolmandas ja neljandas setis said mängijad juba ennast vabamalt tunda.

Kuid Venemaa koondise diagonaalründajal jätkus ka positiivseid sõnu Eesti meeskonna kohta. Ta ütles, et eestlased mängisid väga tublisti ning et nad suudavad kõigi vastu mängida. Nad olidki oodanud, et tegu on tugeva meeskonnaga, sest meeskonnas on mitmeid mehi, kes on varasemalt kõrgetasemelistel võistlustel osalenud. Lisaks tunnistas Vene koondise mängija, et nad olid tutvunud eestlaste mänguviisiga ka video vahendusel.

Kuid ka eestlastel on veel võimalik koos Venemaaga maailmameistrivõistlustel osaleda. Kuid selleks peavad Eesti koondise mehed saama võidu valiksarja kolmandas ringis, mis leiab aset suvel.

Pikkade traditsioonidega laulupeole ka venekeelsed laulud?

Laulupidu on ehk eestlastele kõige südamelähedasem ja tähendusrikkam traditsioon. Iga viie aasta järel peetakse vaheldumisi suvel maha kas suur noorte laulu- ja tantsupidu või üldlaulu- ja tantsupidu. Kõige esimene üle eestiline laulupidu leidis aset 1869. aastal Tartus. Enne suurte üldlaulupidude traditsiooni toimusid aga juba väiksemad ühised ühislaulmiste laulupäevad, seega koos laulmise traditsioon on tegelikult veel vanem, kui üldlaulupidude traditsioon. Kogu see ajaloo tunnetamine ja emotsionaalsus, millega eestlased laulupidude traditsiooni suhtuvad, muudav neid aga ka selle suhtes kaitsvaks.

Nüüd 2017ndal aastal, kui suvel on ees ootamas kaheteistkümnes noorte laulu- ja tantsupidu ning aastal 2019 toimub kahekümne seitsmes üldlaulupidu, on ühiskonnas tõusnud teemaks vene keelsete laulude lisamine laulupeo kavasse. Ja see idee tekitab erinevaid emotsioone eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevate inimeste seas.

Mõni neutraalsem arvamus leiab,  et venekeelse laulu laulupeo kavasse lisamine midagi halba ei teeks kuna tegelikult on võõrkeelseid laule ka varem laulupeo repertuaaris esitatud. Kahetuhande üheksanda aasta laulupeol näiteks esitati Wagneri ja Verdi loomingut, samamoodi nagu kahetuhande neljanda aasta laulupeol oli kavas Šostakovitši teos.

Eestis elav vene keelt emakeelena kõnelev elanikkond on pigem toetaval positsioonil, leides, et kuna Eestis on arvestav hulk vene keelseid inimesi, siis võiks mõni venekeelne laul laulupeol kõne alla tulla küll. Ühtlasi arvatakse, et selline muutus võiks praegu pigem eesti rahvuse peo muuta kogu Eesti peoks, kus ka vene keelt emakeelena kõnelev elanikkond osaleda tahaks. Ning see, kui nii vene kui eesti keelt emakeelena kõnelev elanikkond laulupeol tunneksid ühtekuuluvustunnet, oleks see palju parem lõimumistaktika kui ükski teine. Ja seda vaid laulupeo pealtvaatajate seisukohast, ilmselt oleks veel mõjusam kogemus vene kooridele, kes kogu laulupeo kava selgeks õpivad ning teiste kooridega laulukaare all ühiselt laulavad, ilmselt tähendaks nendegi jaoks palju, kui nad ka enda emakeeles laulda saaks ning ilmselt see tõstaks laulupeol osalemise huvi vene kooride seas. Samas leitakse ka ,et venekeelsed laulud ei peaks olema kohustuseks, vaid laulupeo kava peaks jääma kunstilise juhi otsuseks küll aga peetakse oluliseks, et vene koorid laulupeol osaleksid. Ühte või teisipidi vastastikune lugupidamine ja teineteisega arvestamine oleks kõige kergem ja odavam lõimumise tehnika.

Teisest küljest leidub aga küll ja küll konservatiivselt mõtlevaid eestlasi, kes ei leia võimalust, et vene keelne laul võiks kõlada laulupeol ilma, et see laulupeo tähendust nende jaoks ära rikuks. Võib- olla suhtutakse sellesse aga liiga kaitsvalt ning emotsionaalselt.

Olgu, kuidas on, ilmselt lähiaastate laulupidudel vene keelsed laulud kõlama ei saa. Ja alati leidub inimesi, kes suhtuvad kõike, mis on uus, negatiivselt. Küll aga oleks sellest muudatusest palju, mida võita.

Vene vanausulised Eestis

Vene vanausulised EestisAlgselt venelaste Eesti – Vene vana õigeusu siin elanud alates XII-XIII sajandil. Esimene vanausuliste Venemaal ilmunud Lõuna-Eestis (Liivimaa) lõpus XVII sajandil. Alguses XVIII sajandi klooster asutati Ryapinsky fedoseevtsy. Asutaja Fedoseevskaya nõusolekuta Theodosius Vasiliev kloostri elanud, kuid ta oli maetud kalmistule vanausuliste Ryapinskoy mõisas. Klooster õitses kuni aastani 1718 abt Konstantin Fjodorov jooksnud novoobryadtsev ja varsti kloostri vale denonsseerimise põhjustas väejuhatus. Mitmed vanausuliste arreteeriti ja 1722 ryapinskie kloostreid hävitati täielikult. Mõned ellujäänud vanausulised elama külas Black (Mustjõe) mitte kaugel Narvas. Enamik elama raskustele vaatamata ja Dorpat (Tartu).

Kui XVIII sajandil hakkas ehitamist puidust vanausuliste palvela. On teada, et avamine kabeli Kükita 1740. Autor alguses XIX sajandil oli jumalateenistuse maja linnades Reval ja Dorpat, külades: Kazapeli (Kasepää), Red Mountain (Kallaste) küla Black (Mustvee), Crow (Varnja), vaod (Piirisaare) ja Kolka (Kolkja). Lõuna-Eestis (Liivimaa) vanausuliste elasid kompaktselt arv umbes 3000 inimest 19 küla mööda Peipsi Tartu maakonnas mõisad: Flemingsgof (Laius-Tähkvere), Votikfer (Võtikvere), Cocora (Kokora), Alatskivi (Alatskivi), Kavastu ( Kavastu), Custer (Kastre) ja Aya (Ahja). In Dorpat sel perioodil oli umbes 150 konservatiivid.

Põhja-Eestis (st provintsis Eesti – GP), et keset XIX sajandi sekti vanausuliste elanikkonnast oli koondunud kahte peamist keskust: Loode– Revel ja Kirde– põhjarannikul Peipsi (Olešnice, est Alajõe), samuti külade lähedal Narva -. Chornaja (Mustjõe) ja kõrva (Uhha). Alates 1827-1857 elanikest vanausulised Eestis vähenenud 208-27 inimest. Tallinn (Revel) kogukond on vähenenud peaaegu 6 korda võrreldes aasta 1811, kuid siiski enne algust 1870. Tallinn oli kalmistu palved ja seegi. 1880-ndatel. Vanausulised ilmusid läheduses Narva Kreenholmi mis on seotud arengu kergetööstus valdkonnas. On Yoalskoy tehases üheksateistkümnenda sajandi lõpus, kui palju tööd-vanausuliste jõudis 91. kaduva Eesti sekti vanausuliste kuni sajandi lõpuni rahvastiku järk-järgult mõjuma vanausulised, kes tulid mujalt.

Ajal valitsemisaeg Nikolai I Balti provintside laiendas ka repressiivse valitsuse poliitika vastu vanausuliste elanikkonnast, kuid palju vähemal määral kui interjööri Vene provintsides. Alates 1820. viidi läbi range ilm rahvaloenduse vanausulised on keelatud ehitada uus kabelid, suletud vana. Tallinnas on jätkuvalt palvemaja kalmistul, kuid see oli rangelt keelatud omistaks sellele uusi liikmeid. In Prichudye peaaegu kõik külaelanikud kummardama majad olid suletud, välja arvatud kabeli Kazepyae. Osa vanausuliste treenerid segatud Crossed õigeusu agitatsioon kasuks vanausulised, või kriitika ortodoksia on leitud õigeusu kloostrit või saata Wesenberg (Rakvere, Eesti). Võttes ei sisendama usku Prichudye vanausuliste Nikoni valitsuse algusest 1840. aastal püüdis kehtestada edinoverie. Aastal 1848, ühisusu kabel avati küla Black (Mustvee) suletud kabeli hoone valgustatud kiriku juures 1849. aastal. See ka konfiskeeritud vara viidi vanausuliste jumalateenistuse maja Kükita ja Mustvee. Pärast surma Nikolai I positsiooni konservatiivide on mõnevõrra paranenud, kuid nad teenivad majad olid pooleldi juriidilist staatust. Aastal 1860, vanausulised, ära vabamalt valitsuse poliitika, ise hakati ehitama uut jumalateenistuse maja, kuid ainult 1883 asutused ametlikult lubatud ehitada ja remontida neid, kuid teatud piirangutega. Selle aja jooksul uuendatud jumalateenistuse maja Tartu, Kallaste, Kazepyae, Rayushah ja Kükita. Vanausulised mentorid või spetsiaalselt valitud isikute ühenduse pidi läbi Juhtme sündidest, mis olid eelnevalt juhivad valla või politseid. Nad on kinnitatud spetsiaalsed tihendid nimed vanausuliste ühiskondades.

Areng kapitalistlike on jätnud oma jälje elu Eesti vanausulised. Paljud neist töötasid tööstusettevõtete linnades. Aasta lõpuks XIX sajandi väikeses kogukonnas Tallinna täiendatakse peamiselt sisserändajate konservatiivid. Vastavalt Ülevenemaalise rahvaloenduse 1897 nad kuulutasid end vanausuliste 46. Kiiremini sel perioodil kasvas Tartu vanausuliste elanikkonnast – 438 inimest, mis on tingitud sissevoolu konservatiivid linna rannakülades Prichudye.

Eestimaa Vene Muuseumi

Vene muuseumi Eesti29. aprill 1931 Pikal tänaval näitus avati Suurgildi hoone, mis räägib Vene kultuur Eestis. Näitus on koostatud kolm kuud. Pea oli näituste AA Bulatov esimees näituse komitee – E. Hildebrand, kes tol ajal oli esimees ”Liidu Vene Haridus- ja Heategevusliku Liit Eestis.” Avamisel osalesid esindaja riigipea – kolonel Jacobson, piiskop Koopad – John. Hiljem külastas pea Eesti Vabariik – Konstantin Päts. Mugavuse mõttes on näitus jaotatud sektsioonideks. Esimene osakond oli esindatud maal, joonistus ja arhitektuur. Oli kogude teoseid vene ja tööd kohalike kunstnike A. Kulkova, G. Egorovi, A. Obolyaninov, A. Kalashnikov Kaygorodova A., B. Otenberga, Geftlera F. H. Root, B. Aleksejeva, G . Circle B. Queen, Grinyova A., B. Parkhomenko, Gershelman K., S. Slastnikova. Fotosid esitleti maja arhitektid AI Vladovsky ja AA Podchekaeva. Kirik-arheoloogia osakonna esitati ikoonid ja kiriku riistad, raamatud, käsikirjad, arheoloogiakogud, müntide ja tihendid, maalid, joonistused, fotode ja portselan. Kunst ja käsitöö osakonna kõige säravamaid ja elegantne osutunud pits osakond, esitades pitsitegemise alalangan. Pits, kalapüük, mis toodi Vene küla Eestis, instruktorid Liidu (mis tähendab ”Liidu Vene Haridus- ja Heategevusühingute Eesti). Seal on rohkem heegeldada. Osakonna esindas Venemaa sisemine riided ja esemed. Kõige silmapaistvam on kogumise ja Pimen Safronova’le TV Stackelberg. Teater osakonna esitleti plakatid, lavakujunduse ja kostüümid, albumeid ja postkaardid linna teatrid ja stuudiod. Vähem maaelu harrastusteatrite näidati. Koolis osakond, lisaks neile üldist statistikat, oli võimalik näha, kuidas õpikutes ning õpilaste tööd. Seal oli aga alushariduse osakonna, kes rääkis kultuuriseltside tegevust. Ei ole unustatud ja spordiorganisatsioone. Osakonnas esitati materjalide spordiorganisatsioonide ”Vityaz”, ”Venemaa”, ”HSML” ja ”Svjatogor”. Osakonna väljaanded ja perioodika esindas ajalehed, ajakirjad ja raamatud ilmus eesti keeles vene keeles. Erilist huvi on osakond, kus andmed Vene riigi elanikkonnast olid esindatud. Vastavalt 1922. aasta rahvaloenduse elanikkonnast Eesti territooriumi 92.000 Vene, mis oli 8,2%. Ligikaudu 40% vene elavad Pechersk piirkonnas, umbes 26% – on raskustele vaatamata ja Prinarove. Suuremates linnades Vene Eestis elava Reval (Tallinn) – umbes 7500, St. George’i (Tartu) – 2600 inimest Narva – umbes 6000 inimest. Oli ka esitatakse andmed kirjaoskuse tase ja haridus, samuti suurus ja kvaliteet maa osaluse ja osaluse Vene leiutisi patenteerinud Eestis. Näitus töö eest kuus ja oli suur edu. ”Esimene Vene näitus ei tohiks olla viimane. See vorm riiklike – kultuuri tuvastamine ennast tõestanud ”, – ütles esimees näituse komitee E. Hildebrand. Plaanid korraldajate oli luua püsiv lahutamatu ekpozitsii. Sellepärast sündis idee luua muuseumi Vene kultuur Eestis. Näituse olid adresseeritud juht Vabariigi Valitsuse Eesti K. Päts palutakse rahastada loomine säilitamine tuleviku muuseumi vene kultuuri. Kuid idee ei saaks rakendada selle aja jooksul.

1975/1976 aastal.

Ministrite Nõukogu Eesti NSV ja Kultuuriministeeriumi arutatud luua muuseum iidse kultuuri. See oli kavas korraldada näitusi kiriku riistad ja ikoonid, keldris Aleksander Nevski katedraal. Samuti ei toimu. Kuid ajaloos Vene uuringud Eestis jätkus. See kajastus ka mitu väikest reisimine näitused.

1989 veebruaris.

”Vene Kultuuriselts” koos Rahvusraamatukogus ja kogujad Club, mis toimus näitus ”Vene kultuurielu Eestis 1920 – 1940 aastat.”

1989 augustis.

Kogujad Club toimunud näitusel ”Vene perioodika Eesti läbi aasta.”

1991. (Suurima näitusel.)

Algatusel Ajaloomuuseumis 10. aprill 1991 aastal ”Orlovskilt loss” on Maarjamäe oli teine suur näitus ”Vene kultuur Eestis”. Osalemine näituse ettevalmistamise: Muuseum N. Forest ametnik, kunstnik T. Vares. Osalesime valmistada eri väljapanekuid: ajaloo muuseumi töötajad – Tamla T., V. Kuldne E. Peets, H. Tallo V. Niydu, B. Klaas, Ryapp W. L. Petina (Rahvusraamatukogu), R. Kruus, A. Dormidontov, Panteleev, Yu Maltsev ja teisi isikuid. eskponaty neid on kasutatud ajalooliselt Inimesed ja Tallinna Linnamuuseum, Rahvusraamatukogu ja erakogudes materjale. Teave toetuse tehti ”Society Slaavi Kultuuride Tallinnas” eestvedamisel Ööbik. ”Sotsiaalne Life”, ”õigeusk”, ”vanausulised”, ”Kalandus” – põhiosast näituse. See on ulatuslik ekspositsioon pühendatud 100 – aastapäeva Pühtitsa Eeldus kloostris, mis räägib mitte ainult ajalugu kloostri, kuid andis ka ülevaate ajaloost õigeusk Eestis. Põhilised materjalid muuseumi ja arhiivi kloostri anti ema Barbara. Näitus räägib elust ja tööst kloostri nunnad. ”Töö on palve,” ja nunnad, kes panevad kuulekus, töö väsimatult. Seal näidati nende toode: mitra, surilina tikitud zolotoshveykami klooster. Samuti show korrusel oli palju fotosid, religioosseid väljaandeid, mis on tuttav ajaloost klooster. Väga huvitav oli pühendatud näitus rahvariideid, eriti sobib. Näitusel esitasid Tartu Etnograafiamuuseumis ja annetatud üksikisikud. See kujutab endast suurt arvu perioodika vene: ”Revel uudised” ”Breaking News”, ”Elu”, ”Vene kõne”, ”News of the Day”, ”Tund”. Nagu ka raamatut Ivan Bunin ja ”Bells katedraal, tunded” Igor Northerner. Erilist huvi oli Vene tõlked Johan Liiva ja Gustav Suitsu. Eraldi ekspositsioon esitati kooli ja pere albumitest, õnnitluse aadresse, vanad plaadid ja fotod stseene kutse-ja amatöör etendused. Kõik see näitab, kuidas aktiivne oli elu Eestis vene ja kuidas on lahutamatud üksteisest vene kultuuri ja eesti rahva. Näitus on suletud 20. jaanuar 1992. Pärast näituse jätkas aktiivset teadustööd, mis on seotud Vene kultuur Eestis. Sellel osalesid nii organisatsioonid ja üksikisikud. Tulemuseks oli rida monograafiaid ja valitud väljaandeid, mis andis esialgse ülevaate vene elavad Eestis. Ja hakkas ilmuma mitmed rändnäitused.

1991 juulis.

Ajal International Festival «Brids laulu» ( «Song Bridges”), ruumides ”vene House” oli näitus ”Vene ajalehe Eesti 1910-1991”.

1994. septembris.

Helsingis toimunud ühepäevasel näitusel ”Vene Eestis 1918 – 1940 aastat.” Näitus oli suur edu.

1995. veebruar.-aprill..

Näitus ”Vene Estonia” toimus ruumides Tallinna Linnaarhiiv.

1995. september-oktoober.

Narva Linnamuuseum tornis ”Pikk Herman” oli näitus ”Vene Eestis 1918 – 1940 aastat.” Näitus oli pühendatud 75. aastapäeva Tartu rahulepinguga. Aasta jooksul ekspositsioon oli eksponeeritud Moskva, Mustvee, Tampere.

1996 aprill-mai.

Ajal Tallinnas konverents ”Vene Baltikumis: integratsiooni ja multikultuurse ühiskonna”, näituse vene kirjanduse ja Eestis ilmunud.

1996 oktoobris.

Saksamaal oli näitus ”Vene Eestis 1918 – 1940 aastat.” Näitus oli suur edu. Samal ajal jätkasime jõupingutusi, et luua statsionaarne muuseumi:
1996 – Nikolai Nightingale,
1997 – Vene Research Center,
1997/1998 aastal – Sergei Ivanov. Katsed olid ebaõnnestunud tõttu rahalisi probleeme ja kitsas ring lavakujunduse ülesanded.

1997.

NN ”Muuseum Mihkel”, näitus Vene ikoonid, Nicholas Kormashovym valmis koos Museum of Foreign Art, mida võiks pidada viimistletud fragment tulevikus, ”Vene Muuseum”.

1999 novembris.

Fotonäitus ”Vene vaim Eesti pildid 1855 – 1940 aastat.” Näitus toimus ruumides sotsiaalse Nõmme kodus. Hiljem see valmis näitus Eesti parlamendis.

2000 septembris.

”Vene kultuurikeskus,” näitus ”Vene vaimu ja Eesti Raamatu”, kus esitati rohkem kui 60 Eestis ilmunud. Kõik esitles raamatut oli autoriõiguse allkirja.

2001.

Sergei Ivanov Stanislav Tšerepanovi loodud mittetulundusühing ”Vene Muuseum”. Tööd loomine muuseumi spetsialistid erinevates kultuurivaldkondades kutsuti, kes hiljem moodustasid Muuseum nõukogu. 2001. aasta mais Tallinna linn avas projekti rahastamiseks. Kronoloogia moodustamine ”Vene Muuseum”

veebruar 2001

Loomine mittetulundusühing ”Vene Muuseum”. Kutse ekspertide arendada kontseptsiooni muuseumi. Alustamine Muuseum nõukogu.

Märts 2001.

Ad ja võistlus positsiooni ”projekti koordinaator”.

Aprill 2001.

Valminud arengut muuseumi kontseptsioon ja kinnitamine põhiline tegevuskava arendamise projekti.

Maini 2001.

Tallinna linn avas rahastamise «Vene Muuseum».

Juunini 2001.

Lepingu sõlmimine jaoks ruumide rentimine asub Boulevard Eesti 7. tuba asub esimesel korrusel, näitusesaalides, kauplus – viiendal korrusel. Start hoone aluse kunsti väärtuste andmeid, välimus esimene eskponatov.

Oktoobril 2001.

Ettevalmistused teket Fondi programmi Vene kunsti ja kirillitsa raamatuid.

Detsembrist 2001.

Rakendamine esimene ülevõtmiste fondi Vene kunsti. Rakendamine esimene soetamine raamatu fondi.

Veebruaril 2002.

Muuseum on omandanud esimene erasektori arhiiv – ”arhiiv Tatiana Milyutina”. Muuseumi nõukogu võttis vastu otsuse ümberkorraldamist ruumides asub viiendal korrusel, ning valmistada neid ette näitusel.

Mai 2002.

Estonia pst 7, esimene näitus avati viiendal korrusel tuba valmis ”Vene Muuseum”. Koos kunstiteosed, mis kuuluvad muuseumi, see esitati materjalide erakogudest. Näitus on avatud kogu suve.

Oktoobril 2002.

Eesti Tolli oli deponeeritud ”Vene Muuseum” 25 ikoonid. Jõupingutuste kaudu muuseumi töötajate ikoonid taastati.

Jaanuarist 2003.

Näitusesaalides näituse ”Uus kaup”. Esimene ruum on pühendatud ajaloo koopad serva. Teises saalis, ikoonid ja maalid vene autorid.

2003

2003. aasta juulis saalis lossi Maaryamyagi (Eesti Ajaloomuuseum) avati näitus ikoonid. Näitusel esitleti ikoonid ajutine fond Vene Muuseum, ja need, mis olid juba meie kogus. Näitus on koostatud Andrei ja Orest Kormashovy. Kõik tulu piletimüügist läks kassast kunstimuuseum.

2004 mai

Piirkondades, Vene Muuseum, väljaspool Koidula 23, avatakse näitus ”Unustatud nimed. Petseris äärmise serva pesu. ” Näitus tutvustab igapäevaelu esemeid, mis kajastavad iseärasused elu neile, kes tegelevad tootmise pesu. Ja nagu pildil kirjutatud N.Kormashovym on Petseris piirkonnas. Näituse korraldas Nikolai ja Natalia Kormashovym Forest. Sissepääs on tasuta.

2004. mai

Samal ajal üks tuba hoone tänaval Koidula 23, Vene Muuseum toimunud näituse pits, ”pits fantaasia: sada aastat tagasi ja täna. Hermitage ”Granny aardekirst”. ” See näitus esitleti osa isiklik kollektsioon Alla Meos. Tema kollektsioon kantud ”Guinessi REKOD”. Näitusel saab kohtuda erinevate c pitsi tehnikat. Sissepääs on tasuta.

2005. aasta märtsis

2005. aasta märtsis käisid meil külas Mihhail Shvydkoi (kultuuriminister Venemaa). Selle visiidi oli valmis maalinäitus Ivan Sokolov. Avamisel osalesid tütar autor. Tööd I.Sokolova hoiule Vene Muuseum .Vystavka oli raamitud Kormashovym Nikolai ja Natalia Forest. Sissepääs on tasuta.

2005 mai

Vene Muuseum toimus maalinäitus Korobova Larisa. Larisa Korobov kunstnik Peipsi piirkonnas. Mõned tema teosed on omandanud muuseumi fondi. Näitus aitas korraldada esindajad loominguline meeskond ”omapärade”. Sissepääs on tasuta.

2005 mai

Vene Muuseum toimunud näituse tähelepanuväärne naiste kuldse käed – helmetöödel meistrid. Näitus on raamitud töö loominguline meeskond ”Pärnu”. Sissepääs on tasuta

2005 mai

Näitus pits O.Soosaar oli korraldatakse ühe kuu jooksul. Sissepääs on tasuta.

Võib 2005. aasta augusti

Koos tervise Vene Muuseum muuseumis toimunud näituse pits kogumikust Alla Meos. See näitus on jätk näitusele ”Granny aardekirst” 2004. Et kogumik pits suutsid täita rohkem inimesi, siis otsustati korraldada see ruumis Tervis muuseum. Kõik tulu piletimüügist läks kassast Tervis muuseum.

2005 märts-mai

Aastatel märtsist maini film muuseumi grupp töötas Läänemere riikides (Saksamaa, Läti, Leedu, Soome, Norra, Rootsi). Tulemuseks nende visiitide oli seeria ”Expedition Vene Muuseum” filme, mis on eetris Eesti Televisioonis.

Rahvusvaheline konverents ”Vene kultuuri Läänemere regioonis” toimus 2005. aasta juulis, pärast lõpetamist meie ekspeditsiooni. Projekti rahastab Euroopa fondi Phare.

2005 oktoober

Piirkondades Maaryamyagi loss (ajaloomuuseum Eesti) Vene Muuseum avati näitus ”Vene kunstnikud esimesel poolel kahekümnendal sajandil.” Näitus lisatud maalikunsti Vene Muuseum, samuti on hoiustatud vahendeid muudest muuseumid (Kumu kunstimuuseum. Eesti Panga muuseumis). Tuginedes esitatud teoste kataloogi ”Vene kunstnikud esimesel poolel kahekümnendal sajandil” ilmus. Näitus oli korraldatud Nicholas Kormashovym. Kataloog valmistati Orestes Kormashovym. Kõik tulu piletimüügist läks kassast ajaloomuuseum.

2006 juuli

Vene Muuseum koos Slaavi Haridus- ja Heategevusühingute ruumides Vene Kultuurikeskus (Boulevard meede 5), mälestusmärk näitus mälu Nicholas Ööbik ”kohtades, lapsepõlve” toimus.

2006 veebruar – 2008 detsembris.

Vene Muuseum töötas taastamise projekti vanausuliste ikonostaas Varna. Projekti elluviimiseks Vene Muuseum loonud taastamise töökoda. Töö toimub järelevalve all spetsialistide Muisuskaitseamet. Töö käigus ikoonide taastati, samuti kirjaliku uutega asendada need, mis olid eelnevalt varastatud kiriku Varna. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest, EAS (EL 224 987).